Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die KENNEL VAN DE VOSSENHEIDE verwerkt van haar klanten.

Indien je  persoonsgegevens aan KENNEL VAN DE VOSSENHEIDE verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
KENNEL VAN DE VOSSENHEIDE
VOSSENBERG 8
5738 RH MARIAHOUT
TELNR  0413209310
EMAIL:INFO@VANDEVOSSENHEIDE .NL

 

2. Welke gegevens verwerkt KENNEL VAN DE VOSSENHEIDE en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam,
            b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
            c) telefoonnummer,  e-mailadres, 

d)foto’s die gezonden worden via mail en whatsapp

2.2 KENNEL VAN DE VOSSENHEIDE verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:: 

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor archief mbt de pups
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van KENNEL VAN DE VOSSENHEIDE
c) Voor- en na foto’s van pups/volwassen hond  worden gedeeld op Social Media na toestemming van u. 

E-mail berichtgeving:

KENNEL VAN DE VOSSENHEIDE gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie te sturen.  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

3. Bewaartermijnen 

KENNEL VAN DE VOSSENHEIDE verwerkt en bewaart je persoonsgegevens 7 jaar of  tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft KENNEL VAN DE VOSSENHEIDE passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt KENNEL VAN DE VOSSENHEIDE gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. 

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van KENNEL VAN DE VOSSENHEIDE  kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. KENNEL VAN DE VOSSEHEIDE zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren 

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse. 

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop KENNEL VAN DE VOSSEHEIDE je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van  KENNEL VAN E VOSSENHEIDE via  INFO@VANDEVOSSENHEIDE.NL OF TELNR 0621280156

 

6. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.